ГОРБАНІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ

Умови приймання
до пансіонату

      Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці (далі Пансіонат) – є закладом соціального захисту, що утворюється для цілодобового проживання  (перебування) та догляду за громадянами похилого віку, особами з інвалідністю, які за станом здоров’я потребують сторонього догляду, соцыально-побутового, медичного обслуговування, соціальних послуг і комплексу реабілітаційних заходів (далі – підопічні).

                                                                                                                      До Пансіонату приймаються: 

       – громадяни, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більше як півтора року;                                                                                                                              – особи з інвалідністю у віці більше 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, медичної допомоги та комплексу реабілітаційних заходів і яким згідно з висновком лікарської комісії не протипоказане перебування в Пансіонаті загального типу.

                                                                                                 До Пансіонату, насамперед, приймаються особи, які:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        – мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави), є ветеранами війни, особами, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви  нацистських переслідувань”;                                                                                                                                                                                                                                                                                     – особи, які постраждали в наслідок збройного конфлікту, тимпчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщених особи;                                                                                                                                                                                                                  – особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  та віднесені  до категорій 1, 2 або 3 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;                                                                                                                                                                  – є ветеранами праці, самотніми громадянами похилого віку або самотніми особами з інвалідністю, членами сімей загиблих військовослужбовців.

   Пансіонат може надавати соціальні послуги як за плату (зокрема, з установленнням диференційованої оплати), так і безоплатно – відповідно до установленого законодавством порядку.

                                                                            До Пансіонату на повне державне утримання, безоплатно, приймаються:

     – особи, з інвалідністю 1 групи;                                                                                                                                                                                                                                                  – особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;                              – особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;                                                                                                                                     – особи з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування до 23 років;                                                                                                              – громадяни похилого віку, особи з інвалідністю ІІ-ІІІ груп, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

                                                     До Пансіонату, за умови надання соціальних послуг з устаткуванням диференційованої плати, приймаються:

     – громадяни похилого віку, особи з інвалідністю ІІ-ІІІ груп, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, влаштовуються до Пансіонату та утримуються соціальні послуги з установленням диференційованої плати відповідно до діючого законодавства.

                                                                                            До пансіонату, за умови оплати послуг, приймаються: 

   – якщо середньомісяний сукупний дохід громадян похилого віку, осіб з інвалідністю ІІ-ІІІ груп перевищує чотири прожиткових мінімуми, такі особи влаштовуються до пансіонату за умови оплати послуг;                                                                                                                                                                                                         – за наявності вільних місць до Пансіонату можуть прийматися громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, у яких є особи, які повинні забезпечувати їм догляд і допомогу за договором довічного утримання, спадковим договором, за умови оплати послуг.

                                                               Документи, відповідно до діючого законодавства, необхідні для влаштування в Пансіонат:

    Приймання до Пансіонату проводиться згідно з путівкою, виданою Департаментом соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації, відповідно до діючого законодавства, на підставі документів:                                                                                                                                                                  – письмової заявки громадянина похилого віку або особи з інвалідністю про прийняття до Пансіонату;                                                                                                       – копії паспорта громадянина України або посвідки на постійне місце проживання;                                                                                                                                             – копії інших особистих документів (ветеран праці; член сім’ї загиблого учасника ВВВ; особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесеної до категорій 1, 2 або 3 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи”; пенсійного посвідчення та інше (за наявності);                                                                                                                                                                                               – копії документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платників податків;                                                                                                                                                                                                                                                              – довідки про розмір призначеної пенсії, або державної соціальної  допомоги;                                                                                                                                                        – медичної картки;                                                                                                                                                                                                                                                                         – висновку лікарської комісії про можливість перебування в пансіонаті;                                                                                                                                                                    – копії довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії (за наявності) та копії індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності);                                                                                                                                                                                                                                                                                           – довідки щодо направлення особи з інвалідністю до пансіонату за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (за наявності групи інвалідності);                                                                                                                                                                                                                                                                                       – копії довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи (за наявності);                                                                                                                                                   – акту оцінки потреб сім’ї/особи та висновку оцінки потреб;                                                                                                                                                                                            – розрахунку середньомісячного сукупного доходу особи (за наявності);                                                                                                                                                                   – інформації про укладання або не укладання особою договору довічного утримання (догляду) та спадкового договору;                                                                         – двох фотокарток розміром 3*4 сантиметри.

    На підставі путівки, виданої Департаментом соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації та пакета документів видається наказ Директора Пансіонату про прийняття підопічного до Пансіонату, визначаються індивідуальні потреби та складається індивідуальний план надання соціальних послуг, затверджених Міністерством соціальної політики України. Укладається договір про надання соціальних послу, в якому зазначаються права та обов’язки кожної зі сторін, обсяг соціальних послуг та строки їх подання.                                                                                                                                                    Після прийняття підопічного, Пансіонат, у триденний строк повідомляє:                                                                                                                                                                    – Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації про прийняття підопічного до пансіонату;                                          – органи Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області (за умови отримання підопічним пенсії);                                                                      – структурний підрозділ з питань соціального захист населення (за умови отримання підопічним державної соціальної допомоги).